Egyedi e-learning tananyagfejlesztés

Tananyagfejlesztési irányelveink

Az elmúlt években számtalan lehetőségünk nyílt többféle tananyag fejlesztésén keresztül kitapasztalni a jó tananyag ismérveit. Bár céltól, célközönségtől és témától függően ezek az ismérvek részben eltérhetnek, de úgy gondoljuk van több mint egy tucat olyan tananyagfejlesztési irányelv, amelyek általános érvényű szempontok minden e-learning tananyagfejlesztés projektünknél.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG FELTÉTELE AZ ELŐRE DEFINIÁLT CÉL

Bár elsőre egyértelműnek tűnik, mégis gyakori, hogy előbb születik meg annak igénye, hogy kialakuljon az oktatás egy digitális formája, mint az a konkrét cél, ami mentén ez megtörténhet. Érdemes azt tisztázni, hogy például szemléletformálás, vagy ismeretterjesztés a tananyagfejlesztés célja?

A JÓ E-LEARNING TANANYAG KIEMELI A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT

Szinte minden témakörre jellemző, hogy tartalmaz kulcsfontosságú információkat, illetve kitér azok magyarázatára, logikai kapcsolatára, vagy egyéb, a célon túlmenő kiegészítő tudnivalókra. Bár fontosak az utóbbiak is, érdemes a kulcstudnivalók rögzülését támogatni az e-learning fejlesztés által.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG A CÉLKÖZÖNSÉGÉHEZ VAN IGAZÍTVA

Az adott tananyag céljainak eléréséhez fontos körülhatárolni a célközönséget, esetleg elemezni azt. Sokat számít a megszólítással, a tartalom megfogalmazásával, az arculattal és a grafikai elemekkel kapcsolatos döntéseknél, sőt befolyásolhatja a tananyag típusát és hosszát is. Ide tartozik annak feltérképezése is, hogy milyen tudás előfeltétele a tananyag sikeres teljesítésének.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG KÉNYELMESEN ELVÉGEZHETŐ

Bár az e-learning önmagában is számos kényelmi funkciót támogat, hiszen bárhol bármikor használható, ezen túlmenően is érdemes gondolkodni. Hasonló szempontok figyelembevétele fontos, mint amikor egy prezentáció készül – figyelni kell az olvashatóságra, a színek összhangjára, a betűtípusra és betűméretre, a képek megfelelő minőségére. Így érhető el, hogy a tanuló maximálisan az információkra tudjon koncentrálni és ne veszítsen több energiát azzal, hogy megterheli a szemét.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG TÁMOGATJA AZ ÖNÁLLÓ TANULÁST

Talán ez is egyértelműnek tűnik elsőre, mégis az alkotói oldalról szemlélve néhány szempont fölött könnyű átsiklani. A jó e-learning tananyagban a felületek úgy vannak kialakítva, hogy intuitívan használhatók legyenek – továbbá használati útmutatók, és instrukciók is találhatók benne. Ezeken felül minden szükséges információt egyértelműen közöl az elvárásokkal, illetve a teljes képzéssel kapcsolatban.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG FOLYAMATOS VISSZACSATOLÁST BIZTOSÍT A TANULÓ SZÁMÁRA

Tapasztalataink szerint a tanulási élmény meghatározó részét képezik a pozitív és negatív azonnali visszacsatolások, illetve annak folyamatos nyomon követhetősége, hogy a tanuló mennyit teljesített a tananyag egészéből. E pontok azonosítására különös figyelmet fordítunk a tananyagfejlesztés során.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG ÁTLÁTHATÓ, SZERKEZETE ÉRTHETŐ

A tanulóban frusztrációt okoz, ha nem látja a tartalomban rejlő logikai kapcsolatokat, a teljes tananyag vázát. Ebből fakadóan a jó tananyag tartalmaz több olyan pontot is, ahol ez átláthatóan megtekinthető. Ilyen pont a tananyagfejlesztés során beemelésre kerülő, menüként is funkcionáló tartalomjegyzék, vagy a navigációs célt szolgáló „irányítópult”, mely grafikusan is ábrázolja a szerkezetet és ugrópontként is funkcionál a fejezetek között. A tananyag szerkezetén túl a tanulási útvonal érthetősége is fontos szempont.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG APRÓBB TANULÁSI „KOMPONENSEKRE” ÉPÜL
A mai rohanó világban egyre nagyobb igény van az utazás, mozgás közben történő tanulásra is, így fontos, hogy a tananyagok tervezése során a hordozható eszközökön való megjelenítés mellett a minél kisebb információ csomagokra bontás is kialakítható legyen a tartalomban. Így nem jelent problémát egy adott egység elvégzésének megkezdése, hiszen nem igényel pár percnél több időt, a teljes tanulási folyamat fennakadás nélkül félbeszakítható.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG INTERAKTIVITÁSRA BIZTATJA A TANULÓT

Tapasztalatunk alapján azok az ismeretek jobban rögzülnek, amelyek elsajátításához az olvasáson túl is valamilyen műveletet kell elvégeznie a tanulónak. Ebből fakadóan mi a tananyagainkat leggyakrabban interaktív formában készítjük el, a szakmai tartalomhoz illeszkedő „minijátékok” beépítésével, illetve a folyamatos önellenőrzési módszertanokkal.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG SZÉLES VÁLASZTÉKOT BIZTOSÍT A TANULÁSHOZ

Nem csak tanulótól függően, de tartalom feldolgozás szempontjából is fontos, hogy a tananyagban minél több érzékszervet stimuláljon a megjelenítési forma. Meglátásunk szerint ahhoz, hogy bárhol, bármikor tanulható legyen egy anyag, például narrációra épülő anyag esetén is, fontos, hogy az e-learning tananyagfejlesztés során olvasható verziót is készítsünk. Vagy vice versa: a szöveges tartalomhoz hanganyagot.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG AZT KÉRI SZÁMON, AMIT TANÍT

Amikor meghatározásra kerülnek a tananyaghoz kötődő kulcs információk, akkor arra is figyelni kell, hogy ha tartozik számonkérés a tananyaghoz, ott pontosan ugyanazok az információkból történjen a tudás felmérése.

A TANULÁSI ÉLMÉNY FONTOS RÉSZÉT KÉPEZI A TANANYAGRÓL VALÓ DISKURZUS

Bár az e-learning elsődleges célja a szerteágazó tanulási élmény biztosítása az önálló tanuláshoz kapcsolódóan, a tanulási folyamat meghatározó része lehet, hogy az információk egy szakmai fórumon megvitatásra kerüljenek. A tananyaghoz kapcsolva egy keretrendszerben erre számos lehetőség adódik, például egy fórum formájában. E szempontokat érdemes figyelembe venni az e-learning tananyagfejlesztés koncepcióalkotási fázisában már.

A JÓ E-LEARNING TANANYAGOKAT IS BIZONYOS IDŐKÖZÖNKÉNT ÉRDEMES FELÜLVIZSGÁLNI

Meglátásunk szerint egy tananyagfejlesztési projekt nem a tananyag elkészítésével ér véget, hanem annak elemzésével, hogy a tananyag elérte-e a kitűzött célokat. Részét képezi az elemzésnek a tanulói élmények feltérképezése (mind kérdőív, mind riport adatok alapján), továbbá a lehetséges fejlesztési célok kitűzése.

Interaktív tananyag típusok és jellemzői

Interaktív tananyagainkat a mindenkori trendek, jó gyakorlatok és legfrissebb kutatási eredmények alapján fejlesztjük, a hozzájuk kapcsolódó képzéseket számos területen, több tízezer oktatásban résztvevő számára készített kurzusokból szerzett tapasztalataink alapján szervezzük. Az évek során továbbfejlesztett egyedi kialakítású tananyagaink szabványos formát követnek mind technikai, mind módszertani, mind grafikai szempontból. Ebből fakadóan tudjuk bizton ajánlani az Onlearn-tech Kft. által kifejlesztett komplex e-learning tananyagfejlesztési modellt, amelybe bármilyen tartalom hatékonyan beilleszthető.

Az interaktív tananyag egy kisebb részben szöveget és képeket, nagyobb részben interaktív feladatokat, egyedi minijátékokat tartalmazó tananyagok, amelyekben az interaktivitás és multimédiás tartalmak mértéke magas szintű. Az ilyen típusú tananyagok tartják fent leginkább a figyelmet, így a tudásátadás és elmélyülés szintje, az oktatás hatékonysága igen magasfokú – ez jelenti a legnagyobb előnyét. Gyakran használjuk az egyszerű, szöveges tananyag kiegészítéseként, a kiemelten fontos tananyagblokkokban. Az interaktív tananyagok forgatókönyvét jellemzően oktatási tapasztalattal rendelkező, módszertani szakértő munkatársaink írják.

Interaktív tananyagaink sajátos és magasabb interakciót tartalmazó elemei a stúdióban rögzített videós, szoftverszimulációs,valamint oktatófilm e-learning tartalmak, melyeket egy jól definiált és részletesen dokumentált tananyagfejlesztési folyamat során illesztünk be az általunk fejlesztett e-learning tananyagokba.

Videós tartalom

Stúdióban vagy valós oktatási szituációban rögzített előadás felhasználásával készített tananyagok, ahol a videókat a figyelem fenntartására és a tudás visszaellenőrzésére alkalmas kérdések szakíthatják meg. A stúdióban készült, akár greenbox technikával felvett videók mögé előadásfóliák, prezi.com-ban készült prezentációk, vagy akár egyedi animációk is beilleszthetők a jobb és figyelemfelkeltőbb vizuális élmény érdekében. Klasszikusan olyan tananyagok esetén alkalmazzuk, ahol az interaktivitás nem, vagy csak nehezen építhető bele a témába, és fontosabb a látványos megjelenítés a tudás elmélyítése szempontjából. A videós tananyagok előadóit biztosíthatja a Megrendelő, vagy a vállalkozásunk által megbízott, gyakorlott trénerek is.

Greenbox videó
Szoftverszimulációs tartalom

Szoftverek (pl. ügyviteli rendszerek, honlapok, excel táblázatok stb.) oktatására az egyik leghatékonyabb megoldás képernyővideók (screencast) és szoftverszimulációk készítése. A videó nagyítást (pl. egyes fontos menüpontokra), grafikus kiemelést, szöveges megjegyzéseket, narrációt és szimulációs részeket (ahol a tanuló átveszi az irányítást) is tartalmazhat. Természetesen ez a tananyag is tartalmazhat egyszerű, szöveges részeket, melyek az egyes videók és szimulációk között, akár felvezető, akár kiegészítő információkat tartalmazó képernyőként is megjelenhetnek, ezzel is változatosabbá téve a tanulási folyamatot.

Szoftverszimuláció
Oktatófilm tartalom

Szemléletformáláshoz számos esetben javasoljuk Partnereink számára olyan szituációs kisfilmek elkészítését, amelyek pl. egy értékesítési helyzetet mutatnak be színészek által. A filmforgatás kellékeinek megfelelően az ilyen tartalmak fejlesztése esetébena a forgatókönyvírótól, a kamráktól, a világításon és a sminkesen át, a hangméröktől a rendezőig minden résztvevőt biztosítunk egy forgatáshoz, hogy szép és komplex oktatófilmek készüljenek.

Oktatófilm

Egyedi tananyagot szeretnél? Írj nekünk!

Név*

E-mail cím*

Telefonszám

Üzenet