Egyedi e-learning tananyagfejlesztés

KezdőoldalE-learning szolgáltatások > Egyedi e-learning tananyagfejlesztés

Tananyagfejlesztési irányelveink

Az elmúlt években számtalan lehetőségünk nyílt többféle tananyag fejlesztésén keresztül kitapasztalni a jó tananyag ismérveit. Bár céltól, célközönségtől és témától függően ezek az ismérvek részben eltérhetnek, de úgy gondoljuk van több mint egy tucat olyan tananyagfejlesztési irányelv, amelyek általános érvényű szempontok minden e-learning tananyagfejlesztés projektünknél.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG FELTÉTELE AZ ELŐRE DEFINIÁLT CÉL

Bár elsőre egyértelműnek tűnik, mégis gyakori, hogy előbb születik meg annak igénye, hogy kialakuljon az oktatás egy digitális formája, mint az a konkrét cél, ami mentén ez megtörténhet. Érdemes azt tisztázni, hogy például szemléletformálás, vagy ismeretterjesztés a tananyagfejlesztés célja?

A JÓ E-LEARNING TANANYAG KIEMELI A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT

Szinte minden témakörre jellemző, hogy tartalmaz kulcsfontosságú információkat, illetve kitér azok magyarázatára, logikai kapcsolatára, vagy egyéb, a célon túlmenő kiegészítő tudnivalókra. Bár fontosak az utóbbiak is, érdemes a kulcstudnivalók rögzülését támogatni az e-learning fejlesztés által.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG A CÉLKÖZÖNSÉGÉHEZ VAN IGAZÍTVA

Az adott tananyag céljainak eléréséhez fontos körülhatárolni a célközönséget, esetleg elemezni azt. Sokat számít a megszólítással, a tartalom megfogalmazásával, az arculattal és a grafikai elemekkel kapcsolatos döntéseknél, sőt befolyásolhatja a tananyag típusát és hosszát is. Ide tartozik annak feltérképezése is, hogy milyen tudás előfeltétele a tananyag sikeres teljesítésének.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG KÉNYELMESEN ELVÉGEZHETŐ

Bár az e-learning önmagában is számos kényelmi funkciót támogat, hiszen bárhol bármikor használható, ezen túlmenően is érdemes gondolkodni. Hasonló szempontok figyelembevétele fontos, mint amikor egy prezentáció készül – figyelni kell az olvashatóságra, a színek összhangjára, a betűtípusra és betűméretre, a képek megfelelő minőségére. Így érhető el, hogy a tanuló maximálisan az információkra tudjon koncentrálni és ne veszítsen több energiát azzal, hogy megterheli a szemét.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG TÁMOGATJA AZ ÖNÁLLÓ TANULÁST

Talán ez is egyértelműnek tűnik elsőre, mégis az alkotói oldalról szemlélve néhány szempont fölött könnyű átsiklani. A jó e-learning tananyagban a felületek úgy vannak kialakítva, hogy intuitívan használhatók legyenek – továbbá használati útmutatók, és instrukciók is találhatók benne. Ezeken felül minden szükséges információt egyértelműen közöl az elvárásokkal, illetve a teljes képzéssel kapcsolatban.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG FOLYAMATOS VISSZACSATOLÁST BIZTOSÍT A TANULÓ SZÁMÁRA

Tapasztalataink szerint a tanulási élmény meghatározó részét képezik a pozitív és negatív azonnali visszacsatolások, illetve annak folyamatos nyomon követhetősége, hogy a tanuló mennyit teljesített a tananyag egészéből. E pontok azonosítására különös figyelmet fordítunk a tananyagfejlesztés során.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG ÁTLÁTHATÓ, SZERKEZETE ÉRTHETŐ

A tanulóban frusztrációt okoz, ha nem látja a tartalomban rejlő logikai kapcsolatokat, a teljes tananyag vázát. Ebből fakadóan a jó tananyag tartalmaz több olyan pontot is, ahol ez átláthatóan megtekinthető. Ilyen pont a tananyagfejlesztés során beemelésre kerülő, menüként is funkcionáló tartalomjegyzék, vagy a navigációs célt szolgáló „irányítópult”, mely grafikusan is ábrázolja a szerkezetet és ugrópontként is funkcionál a fejezetek között. A tananyag szerkezetén túl a tanulási útvonal érthetősége is fontos szempont.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG APRÓBB TANULÁSI „KOMPONENSEKRE” ÉPÜL
A mai rohanó világban egyre nagyobb igény van az utazás, mozgás közben történő tanulásra is, így fontos, hogy a tananyagok tervezése során a hordozható eszközökön való megjelenítés mellett a minél kisebb információ csomagokra bontás is kialakítható legyen a tartalomban. Így nem jelent problémát egy adott egység elvégzésének megkezdése, hiszen nem igényel pár percnél több időt, a teljes tanulási folyamat fennakadás nélkül félbeszakítható.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG INTERAKTIVITÁSRA BIZTATJA A TANULÓT

Tapasztalatunk alapján azok az ismeretek jobban rögzülnek, amelyek elsajátításához az olvasáson túl is valamilyen műveletet kell elvégeznie a tanulónak. Ebből fakadóan mi a tananyagainkat leggyakrabban interaktív formában készítjük el, a szakmai tartalomhoz illeszkedő „minijátékok” beépítésével, illetve a folyamatos önellenőrzési módszertanokkal.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG SZÉLES VÁLASZTÉKOT BIZTOSÍT A TANULÁSHOZ

Nem csak tanulótól függően, de tartalom feldolgozás szempontjából is fontos, hogy a tananyagban minél több érzékszervet stimuláljon a megjelenítési forma. Meglátásunk szerint ahhoz, hogy bárhol, bármikor tanulható legyen egy anyag, például narrációra épülő anyag esetén is, fontos, hogy az e-learning tananyagfejlesztés során olvasható verziót is készítsünk. Vagy vice versa: a szöveges tartalomhoz hanganyagot.

A JÓ E-LEARNING TANANYAG AZT KÉRI SZÁMON, AMIT TANÍT

Amikor meghatározásra kerülnek a tananyaghoz kötődő kulcs információk, akkor arra is figyelni kell, hogy ha tartozik számonkérés a tananyaghoz, ott pontosan ugyanazok az információkból történjen a tudás felmérése.

A TANULÁSI ÉLMÉNY FONTOS RÉSZÉT KÉPEZI A TANANYAGRÓL VALÓ DISKURZUS

Bár az e-learning elsődleges célja a szerteágazó tanulási élmény biztosítása az önálló tanuláshoz kapcsolódóan, a tanulási folyamat meghatározó része lehet, hogy az információk egy szakmai fórumon megvitatásra kerüljenek. A tananyaghoz kapcsolva egy keretrendszerben erre számos lehetőség adódik, például egy fórum formájában. E szempontokat érdemes figyelembe venni az e-learning tananyagfejlesztés koncepcióalkotási fázisában már.

A JÓ E-LEARNING TANANYAGOKAT IS BIZONYOS IDŐKÖZÖNKÉNT ÉRDEMES FELÜLVIZSGÁLNI

Meglátásunk szerint egy tananyagfejlesztési projekt nem a tananyag elkészítésével ér véget, hanem annak elemzésével, hogy a tananyag elérte-e a kitűzött célokat. Részét képezi az elemzésnek a tanulói élmények feltérképezése (mind kérdőív, mind riport adatok alapján), továbbá a lehetséges fejlesztési célok kitűzése.

A tananyagfejlesztés általános folyamata

Az e-learning tananyagfejlesztés minden esetben Ügyfelünkkel folytatott, folyamatos egyeztetésen és közös munkán alapuló folyamat, amelynek egyszerűsített menete az alábbiak szerint alakul.

1. Az igényfelmérés során közösen feltérképezzük a tananyag, illetve az ahhoz kötődő képzés célját, és a célok hatékony és eredményes elérését leginkább támogató e-learning eszközöket. Korábbi projektjeinkből szerzett tapasztalatok alapján minden tényező feltárásában tudunk segíteni, hogy még a fejlesztés előtt mindkét fél számára világos legyen, mi és milyen paraméterekkel kerül lefejlesztésre.

2. Az igények feltárása után a fejlesztés koncepcióját alakítjuk ki, amelyben helyet kapnak az igényfelmérés során felvázolt tényezők mellett módszertani és technikai tervek is.

3. A koncepció elkészítését általában a fejlesztéshez szükséges forrásanyagok elkészítései követik, melyek tartalmazzák az e-learning tananyag vázát képező szakmai háttéranyagot. Ezt általában a Megrendelő által delegált – az oktatott szakterületet jól ismerő – szakértők készítik el.

4. A kész forrásanyagok feldolgozása során alkotjuk meg a tananyag kiviteli tervét, amelyet forgatókönyvnek nevezünk. Ebben teszünk javaslatot a szakmai tartalom módszertani, technikai és grafikai feldolgozására különböző tananyagkomponensek felhasználásával.

5. A közösen véglegesített forgatókönyv alapján indul a fejlesztői munka, amely minden jegyében tartalmazza a Megrendelői igényeket és a cégünk által képviselt módszertani „jó gyakorlatokat”.

6. A tananyagfejlesztés általános lépései mellett folyamatos konzultációt és szaktanácsadást vállalunk. A képzési esemény szervezésében, illetve a konkrét kurzus kialakításban is van tapasztalatunk, így ebben is szívesen közreműködünk.

E-learning tananyagfejlesztés folyamata
Az e-learning tananyagfejlesztés legfontosabb termékei

1. Koncepció: a Megrendelői igényeket és a tananyaggal szemben támasztott követelményeket tartalmazó dokumentum, melyet cégünk kiegészít módszertani keretekkel.

2. Forrásanyag: adott terület szakértői által készített írásos dokumentum, mely a tananyag szakmai vázát tartalmazza. Kiindulási alapjai lehetnek tankönyvek, jegyzetek, előadások, vizsgakérdések. Cégünk kidolgozott egy olyan követelmény specifikációt, amelyet követve a tananyagfejlesztési folyamat a lehető leggördülékenyebb.

3. Grafikai terv: a tananyag arculatát és grafikai elemeit meghatározó kézikönyv, amely a Megrendelő igényeihez és a mai trendekhez igazítva kerül minden esetben kialakításra.

4. Prototípus: a koncepció során rögzített technikai paramétereket, valamint a grafikai terv leképezését tartalmazó tananyagterv. Tartalmaz minden, a fejlesztés során tervezetten felhasznált interakciós és navigációs panelt, továbbá minden módszertani megoldást. Célja a kiviteli terv megalapozása, illetve a technikai követelményeknek való megfelelés biztosítása.

5. Forgatókönyv: a forrásanyagok feldolgozásának eredménye, mely kiviteli tervként funkcionálva tartalmazza a szakmai tartalmak megvalósításának pedagógiai, e-learning módszertani, technikai és grafikai megvalósítási terveit. Kialakítása a Megrendelővel történő folyamatos konzultáció, jóváhagyása a Megrendelővel történő akár többszöri visszacsatolás eredményeképpen zajlik. Módszertani felkészítés után a Megrendelő által delegált szakemberek is elkészíthetik.

6. E-learning tananyag vagy tananyag: olyan digitális formában előállított tananyag, amely az online térben végzett oktatási és tanulási folyamatokat támogatja. A forgatókönyv alapján fejlesztők készítik, szabványos formátumban, keretrendszerbe illeszthető módon. Átadása adathordozón és/vagy a Megrendelő e-learning keretrendszerébe feltöltve és megfelelően paraméterezve történik.

Egyedi tananyagot szeretnél? Írj nekünk!

Név*

E-mail cím*

Telefonszám

Üzenet